About the Journal

ULUSAL VE ULUSLARARASI SOSYOLOJİ EKONOMİ DERGİSİ

Ulusal ve Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Dergisi 2018 yılında kuruldu, yılda bir kez yayınlandı, Uluslararası hakemli bir dergidir. Dergi Sosyoloji ve Ekonomi Çocukları Disiplinlerarası ve karşılaştırmalı incelemeler, Eleştirel Çalışma ve Alternatif Yaklaşımları Önermektedir.

Dergimiz, hem teorik tartışmayı de uygulamaya yönelik, incelemeleri incelemeyi ve değerlendirmeleri açıdan entellektüel bir platform oluşturmayı hedefliyor. 

 

Yayın Dönemleri: Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz, Eylül, Kasım
Değerlendirme Süreci:  Çift kör hakem